30. maja, 2024

WHITE RABBIT

kolesar-SKI center Beli Zajec

HENDIKEPIRANI

V naši šoli smučanja se zelo radi lotevamo novih izzivov.Med takšnimi izzivi so smučanje s slepimi osebami in smučanje z osebami, ki imajo določene oblike cerebralne paralize.Vsaj 5 naših učiteljev je usposobljeno za takšno delo.

Izkušnje, ki smo si jih pridobili skozi leta sedaj prenašamo na ostale slovenske smučarske kadre.Tako smo leta 2010 na ISIA predsezonskem seminarju za najvišje strokovno usposobljen učitelje smučanja, izvedli delavnico SMUČANJE LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI  s poudarkom na smučanju slepih.Delavnica je naletela na zelo dober in pozitiven odziv in upam, da bo zaradi tega več slepih ljudi ponovno začelo smučat oz. sploh začelo smučat.

delavnica:POSEBNOSTI PRI UČENJU SMUČANJA INVALIDOV ppt

V kolikor imate v svoji sredini osebo s posebnimi potrebami in željo po smučanju nas čimprej kontaktirajte.Veseli bomo vsakega novega izziva.